Stowarzyszenie Browarów Polskich Patronem Honorowym Browariady

Browiariada to wydarzenie skierowane do wszystkich, którzy lubują się w dobrej jakości piwach i mocy atrakcji! Tegoroczna Browariada będzie wydarzeniem odbywającym się po raz pierwszy w Centrum Targowo-Konferencyjnym w Ostródzie. Wydarzenie będzie wyjątkowe nie tylko dzięki dużej liczbie atrakcji, koncertów czy przybyłych gości, ale również dzięki objęciu go Patronatem Honorowym przez Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich. Pozwoli to na zwiększenie zasięgu promocji wydarzenia, jak również dzięki pomocy wyspecjalizowanych osób podniesie jeszcze bardziej jego rangę.

 

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich powstało jako wspólna inicjatywa dziesięciu browarów zmobilizowanych informacją o planowanym przez Ministerstwo Finansów zniesieniu zróżnicowania w stawce podatku akcyzowego od piwa i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń dnia 16.08.1995r. Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.